Säkerhetsteknik, Borlänge

Dala Lås & Larm är specialister på säkerhetsteknik. Sedan 1968 har vi installerat säkerhetssystem till våra kunder i Dalarna.
Olika former av säkerhetsteknik som vi installerar är inbrottslarm, brandlarm, trygghetskamera, CCTV, passersystem för tillträdeskontroll.
Inom vår organisation har vi särskilda avdelningar som specialiserat sig inom olika områden av säkerhetsteknik.


#Inbrottslarm
#Passersystem
#Taggsystem
#Tagsystem
#Taggläsare
#Tagläsare
#Tillträdeskontroll
#Nyckelsystem


Kontakt:
Eric Andersson        eric@dalalas.se