Säkerhet, Larm och Lås

för bostadsrätter och flerbostäderTrygghet i er fastighet

När man pratar om säkerhet till bostadsrättsföreningar eller hyresfastigheter måste man väga in fler saker. För det första - inbrottsskydd till den egna lägenheten. För det andra – inbrottsskydd till allmänna utrymmen, så som källare, vind, trapphusentrér m.m.

Säkra lås och säkerhetsdörrar

Prioritet ett bör vara att ha ett bra mekaniskt skydd. Det får man genom antingen säkra lås eller säkra lås i kombination med en säkerhetsdörr. De största problemen finner man ofta i att inbrott och stölder sker i låsta källardörrar och vindsdörrar. I vissa fall sker dessa stölder utan att brytmärken uppkommit. Detta i sig tyder på att det finns gamla nycklar på vift.

Dags att byta det gamla låssystemet

Har man ett låssystem som är från 80-talet eller äldre så har man med största säkerhet ett låssystem som inte har kopieringsskyddade nycklar. Detta innebär att nycklar kan vara på vift lite hur och var som helst.
 

Elektroniskt passagesystem

Det är bra att komplettera upp den mekaniska säkerheten genom att installera ett elektroniskt passagesystem. 

Det fungerar enligt följande: 
  • De boende får en bricka som de måste använda vid inpassering.
  • De som hälsar på använder porttelefon för att bli insläppta.
  • Om någon tappar sin bricka kan man lätt programmera bort den och programmera in en ny.
Det är också mycket viktigt att allmänna dörrar som ska vara stängda och låsta har en bra dörrstängare. På vissa föreningar finns även behovet av att ha en automatisk dörröppnare. Dala Lås monterar Besam, Dorma, Assa och Gezes dörrautomatiker.

Dala Lås installerar även bokningstavlor för tvättstugor, torkrum, gym m.m.

 
Att dessutom skydda dokument mot brand och eventuella viktiga nycklar mot stöld är ett måste. En stulen nyckel kan bli väldigt kostsam.

Säkerhetskollen för föreningar:
  • Har ni kopieringsskyddade nycklar?
  • Har ni kontroll på alla nyckelkopior?
  • Är skaldörrarna alltid låsta?
  • Är viktiga papper och nycklar inlåsta i ett säkert skåp?
  • Finns det utrymningsvägar utmärkta i källare och på vind?

Finns det ett behov i er förening eller har ni funderingar, kontakta oss så snart som möjligt.